JAMBO - ANKER Sidro kupite kod nas!

JAMBO® sidro s 11kg, 16kg, 22kg, 30kg, 40kg i 60kg proizvodi se od visokovrijednog čeličnog lijeva ST 1.0619 s vatropocinčanom površinom, odnosno od plemenitog čeličnog lijeva 1.4408 (V4A) otpornog na morsku vodu s elektro poliranom površinom.

Konstrukcija JAMBO® sidra je masivna a prerada odgovara kvalitetnom sidru.

S JAMBO® sidrom potreban je samo jedan manevar i ništa više.

JAMBO® sidro je odličan izbor i za manje iskusnog skipera.

Krakovi (1) sidra stoje daleko jedan od drugoga, tako da se JAMBO® sidro ne može prevrnuti na stranu, cijela težina sidra uvijek pritišće na šiljke. (Slično kao kod zglobnog sidra od lijevanog željeza s preklopnim krakovima koji se upotrebljava za vožnju velikim brodovima.)Na vanjskim rubovima krakova zavareni su jaki zašiljeni trnovi (2) od okruglog čelika. Ovi trnovi (2) prodiru sigurno u sidrište na tvrdo zbijenom pijesku ili u morskoj travi, slično kao šiljci običnog admiralskog sidra.Zahvaljujući obliku krakova (1) progresivno se povećava sila držanja JAMBO® sidra što se sidro dublje zarije. Na taj način se jamči velika sila držanja i na mekanim površinama kao što su muljevito tlo i pijesak.Središnji dio (3) daje JAMBO® sidru vrlo veliki kut postavljanja, tako da šiljci (4) trnova (2) odmah prodiru u dno, te zato JAMBO® sidro treba samo vrlo kratak „ulazni put“.